GARANCIJA I REKLAMACIONI ZAPISNIK

Za kvalitet robe odgovoran je proizvođač.

Reklamacija na kupljeni rezervni dio može se podnijeti u roku od 6 (šest) mjeseci od dana kupovine usled nedostatka na rezervnom dijelu koji je nastao, isključivo ukoliko je ugrađen od strane za to ovlašćenog servisa.


Reklamacija na fizičko oštećenje robe nastala usled nestručnog rukovanja neće se uzeti u razmatranje.


Postoji uslov garancije vezano za elektronske uređaje ili uređaje koji posjeduju elektronske komponente, a koji podrazumijeva da je prilikom podnošenja reklamacije pored reklamiranog dijela neophodno dostaviti izvještaj o grešci odštampan sa dijagnostičkog uređaja, jer će u suprotnom reklamacioni zahtjev biće odbijen kao nevažeći.


Lomljive artikle šaljemo brzom poštom isključivo na saglasnost i odgovornost kupca, te u slučaju štete ne primamo reklamacije.


Za podnošenje reklamacije pored rezervnog dijela koji se reklamira, neophodno je priložiti fakturu i pravilno popunjen reklamacioni zapisnik.